Diverse

Nødvergeparagrafen §


I straffeloven kapittel 3 paragraf 48, står det at ingen kan straffes for en handling som er foretatt i nødverge. Det er nødverge når en ellers straffbar handling foretaes til avvergelse eller forsvar mot et rettsstridig angrep, såfremt handlingen ikke overskrider det opprinnelige angrepets styrke eller karakter med tanke på farlighet. 

Slik det beskrives ovenfor, har alle rett til å forsvare seg, men man skal ikke bruke mer makt enn det som er nødvendig for å avverge et angrep eller stoppe noen som begår en straffbar handling. Denne paragrafen er viktig for oss som kampsportutøvere, enten vi trener Taekwondo eller annen kampsport. Vi som har trent en stund har lært at det aller beste er å trekke seg ut av en uheldig situasjon, vold er og blir absolutt siste utvei. 

Traditional Taekwondo Union
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang