Gradering fra hvitt til gult belte

Den første graderingen


Hei og velkommen til første del av pensum. Det kan virke overveldende i begynnelsen å skulle lære seg et nytt språk, men dette er ord og teknikker som du fort finner ut at du vil dra nytte av. Vi bruker det koreanske språket når vi trener taekwondo, på denne måten danner vi et felles språk på tvers av nasjoner, og bevarer den koreanske kulturen i treningen.

Mønster - Poomsae

Først av alt skal vi starte med mønsteret. Dette skal dere lære på trening, og et mønster er flere teknikker satt sammen i en rekkefølge som danner en slags koreografi eller imaginær kamp. Hver bevegelse har en hensikt og et navn.

Det første mønsteret skal symbolisere lys og himmel. Himmelen gir oss regn, og solen gir oss lys og får ting til å gro. 

Gwe: Keon er skapelsens kjerne og begynnelsen til alt på jorden. Keon-Gwe er den kraftfulle og mannlige Gwe. Den kan sammenliknes med en drage på vei mot himmelen fra dens levested på jorden. Keon markerer den uendelige konsentrasjon av Yang-energi.

Macheo Kyorugi Avtalt kamp 

Sebon Kyorugi - Tre-step
Nr. 1 og 2 


5 viktig ting å tenke på når en øver på tre-step avtalt kamp:
1. Blikkontakt, 2. Riktig avstand, 3. Teknikk,
4. Treffpunkt, 5. Timing  

Tre-step - Sebon Kyorugi

Tre-step er en avtalt kamp mellom 2 personer der den ene angriper og den andre forsvarer seg. Som navnet tilsier, har den avtalte kampen tre angrep fra den som angriper, og tre forsvar fra den som forsvarer seg. Den som forsvarer seg kommer med et siste angrep på slutten av sine tre forsvarssteg.

Bruken av det koreanske språket under trening

Vi bruker koreanske betegnelser for teknikker under trening. Når du lærer deg de forskjellige ordene og betydningen bak, får du bedre utbytte og forståelse av treningen. Det er mange gloser å lære i begynnelsen, og det hjelper mye å lytte til ordene treneren bruker aktivt under trening.

Nødvergeretten

Taekwondo er en selvforsvarskunst, og skal bare utøves uten for trening og konkurranse for å beskytte seg selv eller andre i nød. Taekwondoutøvere skal utvise sinnsro og toleranse, og bør prøve å løse situasjoner som oppstår på best mulig måte uten bruk av unødvendig vold.

"Nødverge innebærer at en ellers straffbar handling foretas for å avverge eller forsvare seg mot et rettsstridig angrep. Ingen kan straffes for en handling om er foretatt i nødverge. Nødverge kan utøves både mot angrep på person eller på ting. Det spiller i utgangspunktet ingen rolle hvem som eier tingen. Skal handlingen være straffbefriende, kreves det at handlingen ikke overskrider det som fremstiller seg som nødvendig. Eller sagt på en annen måte: Alle har rett til å forsvare seg, men man skal ikke bruke mer makt enn nødvendig for å avverge et angrep eller stoppe noen som begår en straffbar handling. Under de betingelser som er angitt i loven, blir nødvergehandlingen ikke bare straffri, men også rettmessig. Eventuelle skader blir ikke å erstatte av skadevolderen og straff kommer ikke til anvendelse."  https://lovdata.no/artikkel/ny_straffelov__reglene_om_nodverge_og_selvtekt/1562

Lykke til med den første graderingen! 

Traditional Taekwondo Union
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang