Gradering fra blått belte til rød stripe

Pensum fra blått belte til rød stripe

Det er lurt å repetere glosene og pensumet fra sist gradering, slik at du stiller mer forberedt til å lære pensumet du skal gjennom nå.

Mønster - Poomsae

Det fjerde mønsteret betyr torden og lyn. 

Gwe: Jin er yang energi, mannlig kraft. Torden og lyn er krefter som påminner oss om fare. Vi tenker oss videre på faren som en tordenstorm, som er over like plutselig som den kom, og etterlater seg blå himmel, solskinn og regnfrisk luft. Mønsteret skal utføres på en modig og rolig måte, som skal hjelpe oss å handle rasjonelt og rolig på trusler og farer. De to yeop-chagiene i telling nr.7 og 8 i mønsteret skal symbolisere lyn og torden, og skal utføres eksplosivt. 

Macheo Kyorugi - Avtalt kamp

Sebon Kyorugi - Tre-step

Hanbon Kyorugi - En-step

Jayou Kyorugi - Frikamp

Hosinsul - Selvforsvar

Palmok Jagbi - håndledd grep

Mom Jagbi - kropp grep

5 viktig ting å tenke på når en øver på tre-step og en-step avtalt kamp:

1.Blikkontakt, 2.Riktig avstand, 3.Teknikk, 4.Treffpunkt, 5.Timing

Pensum til ditt belte

Som du ser har pensumet begynt å bli større for hver gradering, og pensumet finner du inne på TTU sine sider. Om du følger linken under, så finner du komplett pensum for alle beltene. Dette pensumet endrer seg med tiden, så det er lurt å følge med og holde seg oppdatert.

https://www.ttu.no/pensum-for-cup-gradering.5981432-414084.html

Det som er nytt til dette beltet er at en skal knekke plater under gradering. For å knekke en plate med en hånd eller fototeknikk, er det viktig at teknikken blir utført riktig og med tilstrekkelig kraft. I Cho Woon Sup sin 3. bok om Poomsae kan du lese om "Ki", og hvordan vi kan bruke fysisk og mental "ki-energi" til å knekke/knuse både treplater og takstein. 

Bruken av det koreanske språket under trening

Vi bruker koreanske betegnelser for teknikker under trening. Når du lærer deg de forskjellige ordene og betydningen bak, får du bedre utbytte og forståelse av treningen.

Lykke til på gradering!

Traditional Taekwondo Union
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang