Gradering til tre svarte striper

Pensum fra to svarte striper til tre svarte striper

Det er lurt å repetere glosene og pensumet fra sist gradering, slik at du stiller mer forberedt til å lære pensumet du skal gjennom nå.

Mønster - Poomsae

Det åttende og siste taekguk-mønsteret heter pall-jang og skal symbolisere mor og jord.

Gwe: Pal-jang henviser til gwe´en gon. Gon symboliserer jorden. Jorden er selve kilden til alt liv. Gween Keon symboliserer far, mens gon symboliserer mor. Gon er konsentrasjon av yin/um energi, og har egenskaper som tung, mild, fruktbar, stillhet og respekt.

Macheo Kyorugi - Avtalt kamp

Sebon Kyorugi - Tre-step

Hanbon Kyorugi - En-step

Jayou Kyorugi - Frikamp

Hosinsul - Selvforsvar

Palmok Jagbi - håndledd grep

Mom Jagbi - kropp grep

Hosinsul jireugi - selvforsvar mot slag

Kyokpa - knekke/knuse

5 viktig ting å tenke på når en øver på tre-step og en-step avtalt kamp:

1.Blikkontakt, 2.Riktig avstand, 3.Teknikk, 4.Treffpunkt, 5.Timing

Pensum til ditt belte

Det som er nytt til dette beltet er at du skal knuse takstein under gradering. For å knuse en takstein med en håndteknikk, er det viktig at teknikken blir utført riktig og med tilstrekkelig kraft. I Cho Woon Sup sin 3. bok om Poomsae kan du lese om "Ki", og hvordan vi kan bruke fysisk og mental "ki-energi" til å knekke/knuse både treplater og takstein.

Du skal nå kunne alle de åtte taekguk-mønsterne og filosofien bak de, alle en-step- og tre-step-teknikkene og mange selvforsvarsteknikker. Som rødbelte er det viktig å trene en del på egenhånd utenom klubbtreningene. Om du har som mål å ta det svarte beltet, krever det stor kunnskap om teknikker, gode holdninger, god fysikk, tøyelighet og styrke. 

Bruken av det koreanske språket under trening

Vi bruker koreanske betegnelser for teknikker under trening. Når du lærer deg de forskjellige ordene og betydningen bak, får du bedre utbytte og forståelse av treningen. Du har tittelen hjelpetrener - Jogyonim -, og det er viktig å lære seg navnene og de koreanske ordene som du skal bruke under trening med dine elever. Du skal være et forbilde!

Lykke til på gradering!

Traditional Taekwondo Union
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang